Na een akkoord met uw huurder kan hij een huur- of kostenvermindering krijgen over één of meer periodes. U gaat als volgt te werk:

Ga vanaf de contractpagina naar de balans. Klik op + Een transactie toevoegen en selecteer 'Verminderingen'.

Er gaat een venster open waarin u het volgende moet aangeven:

  • De beschrijving van de vermindering (bv. vermindering wegens werken)

  • Op welk bedrag is de vermindering van toepassing: huur of lasten.

  • Het maandelijkse bedrag van de vermindering.

  • De periode Als u de vermindering op één maand huur toepast, geef dan bijvoorbeeld aan van juli 2022 tot juli 2022.

De herinneringen voor huren/lasten van uw huurders worden meteen aangepast aan de data die u hebt ingevoerd. In het saldo van het contract wordt het bedrag zonder de vermindering doorstreept en verschijnt het nieuwe bedrag ernaast.

U kunt de ingevoerde verminderingen wijzigen op de contractpagina, in de rubriek Tijdslijn.

Heb je het antwoord gevonden?