Het gebeurt dat een huurder meerdere huurcontracten heeft, bijvoorbeeld een contract  voor zijn woning en een contract voor zijn garage, maar de huurbedragen in één storting aan u overmaakt. In dat geval kan u de betaling toewijzen aan de twee contracten. 

Op het "Dashboard" gaat u naar de "toe te wijzen betalingen" 

Klik op de lijn van de transactie die u wil toewijzen en er zullen meer details zichtbaar worden. 

Wanneer u klikt op "Toewijzen" dient u uit uw contracten het bijhorende contract te selecteren. Het tweede contract voegt u toe door op "contract toevoegen aan de betaling" te klikken en het desbetreffende contract te selecteren. 

Om alles op te slaan klikt u op "toewijzen"

Heb je het antwoord gevonden?