Wanneer de applicatie niet over voldoende gegevens beschikt om een transactie automatisch aan een contract toe te wijzen, zal deze terechtkomen in uw tabblad "Taken" bij de "Toe te wijzen betalingen".

Klik op de lijn van de transactie die u wil toewijzen en klik op "Toewijzen" om de transactie toe te wijzen aan een contract.

Wanneer u klikt op "Toewijzen" dient u uit uw contracten het bijhorende contract te selecteren. Vervolgens klikt u opnieuw op "Toewijzen".

De transactie is nu toegewezen.
De volgende keer wanneer een identieke transactie plaatsvindt zal deze niet meer in uw toe te wijzen transacties verschijnen, maar onmiddellijk worden toegewezen aan het juiste contract. Het programma "onthoudt" als het ware wat u het geleerd heeft. 

Door op de knop "contract toevoegen aan de betaling" te klikken, kan u de betaling splitsen over meerdere contracten. 

Heb je het antwoord gevonden?