U heeft uw panden en gebouwen in de applicatie ingevoerd en u staat op het punt uw eerste contract toe te voegen. U klikt op het "+ teken" in de rechterbovenhoek:  

Het formulier voor het opstellen van contracten is verdeeld in verschillende secties.

Algemene Informatie

U dient aan te duiden voor welk pand u een contract invoert (een contract kan betrekking hebben op meerdere verhuureenheden).

Vervolgens selecteert u het type contract: Hoofdverblijfplaats, handelshuurovereenkomst, burgerlijke huurovereenkomsten ( inclusief tweede huizen, garages, kantoren en parkeergarages) en studentenhuisvesting.

Bepaal ten slotte de taal waarin u met de huurder(s) wilt communiceren.

Huurders en borgstellers

De volgende stap is het toevoegen van huurders en borgstellers:
Door op " kiezen" te klikken verschijnt er een lijst met personen die in de applicatie staan ( voorkom dat dezelfde huurder meerdere keren opnieuw wordt ingevoerd). Als het een nieuwe huurder is, klik dan op " + Toevoegen" en voer zijn/haar persoonlijke gegevens in.

Als u meerdere huurders heeft, is het noodzakelijk om een hoofdhuurder te definiëren. Klik er maar op.

Klik dan op "volgende".

Betalingsinformatie

Eerst kunt u de regel van de huuropvraag opgeven. Je hebt twee opties:

  • Maand volgens contract: Als een huurcontract ingaat op de 7de van de maand dan rekent de applicatie huur van de 7de tot de 6de van de volgende maand.

  • Kalendermaand: In geval van bovenstaand voorbeeld zal er een pro rata huurbedrag worden berekent tot de 31st van de lopende maand en wordt er daarna steeds huur gevraagd voor een volledige maand. Op het einde van het contract zal er opnieuw een pro rata berekend worden van de 1st tot de 6de van de maand.

Verder kan u ook aanduiden wanneer de huur betaald moet worden.

Tot slot is het voor burgerlijke en commerciële huurcontracten mogelijk om in dit onderdeel te kiezen voor de frequentie van de huurbetaling.

Contract datum

Bij de volgende stap vult u de contractdatums in. Wanneer het contract al werd verlengd dient u de huidige einddatum in te vullen. Als deze verschilt van de voorgestelde termijn kan u op "andere" klikken en de datum manueel ingeven. Klik op "volgende" om verder te gaan.

Huur

Geef eerst de huurprijs in en of deze in het verleden geïndexeerd werd.

Zo ja, geef dan de datum van de laatste indexatie aan (handig als u een transactiegeschiedenis in Smovin wilt maken).

NB: Als u meerdere woningen in hetzelfde contract heeft, moet u de huurprijs van elke afzonderlijke woning aangeven (zodat u deze in de toekomst kunt verwijderen/toevoegen). Als je geen onderscheid hoeft te maken, kun je de hele huurprijs op de eerste woning zetten en 0 EUR op de volgende.

Bijzondere kenmerken van commerciële en burgerlijke huur contracten:

  • Definieer een progressieve huurprijs (zie de speciale FAQ)

  • Vermeld de huurprijs op maand- of kwartaalbasis (ongeacht de frequentie), zoals vermeld in het oorspronkelijke contract.

  • Indexeringsregels aanpassen (zie speciale FAQ)

  • Voeg huurkortingen toe (zie speciale FAQ)

Huurkosten

Kies voor het toevoegen van voorzieningen of een vast bedrag en vervolgens het type kosten: huurkosten, onroerende voorheffing of andere.

We maken een onderscheid tussen een forfait en een provisie. Dit is belangrijk om later de jaarlijkse afrekening te maken.

NB: Als u meer dan één woning heeft die aan dit contract is gekoppeld, dient u de kosten voor elke woning toe te voegen of deze allemaal op de eerste woning aan te geven.

Bankrekeningen

Geef vervolgens aan op welke bankrekening u de huur en kosten ontvangt. Door op selecteren te klikken, kunt u de reeds geregistreerde bankrekeningen selecteren. Als de bankrekening nog niet in de applicatie staat, kunt u deze direct toevoegen.

U heeft ook de mogelijkheid om aan te geven op welke rekening u welk bedrag wilt betalen.

Huurwaarborg

Tot slot kunt u de gegevens van de huurwaarborg invoeren: u geeft aan hoe u de huurwaarborg heeft ontvangen en vult de bijbehorende gegevens in.

Tot slot is hier wat essentiële informatie om uw contracten correct in te voeren in de aanvraag.

  • Algemene informatie

U kan slechts één huurcontract tegelijk toevoegen aan de applicatie. Verzeker u ervan dat er niet al een lopend contract is voor het pand waaraan u het contract wil toevoegen.  Indien dit zo is, dient u de einddatum van het lopende contract aan te passen alvorens u het nieuwe contract kan toevoegen.

Het is belangrijk dat u het juiste type contract selecteert. De termijnen voor opzeggen en verlengen zijn hierop gebaseerd en verschillen per type contract.

  • Huurders

Als u uw huurder al heeft toegevoegd aan de applicatie, selecteer hem dan uit de lijst van bestaande huurders zodat u geen twee keer dezelfde persoon toevoegt. Zo houdt u de applicatie overzichtelijk. 

  • Contractdatums

In eerste instantie vraagt de applicatie u om de datums aan te geven die zijn overeengekomen bij het ondertekenen van het contract. De initiële einddatum komt dus overeen met de einddatum van het contract.  
Indien de initiële einddatum voorbij is, duidt u aan dat het contract werd verlengd en voert u de huidige einddatum in van het contract. 

  • Huur

Aan de hand van de financiële informatie kan de applicatie de indexaties en de huur automatisch opvolgen. Het is dus heel belangrijk om deze informatie correct in te vullen.
De "initiële huur" is de huur die werd overeengekomen in het contract. Op basis van deze huur wordt de jaarlijkse indexatie berekend. Indien het huurbedrag dat op dit moment betaald wordt, verschilt van de huur in het contract kan u de huidige huur invoeren door aan te duiden dat het contract werd geïndexeerd.
De "uiterste betalingsdatum" is de datum waarop de applicatie de betaling van de huur verwacht en zich dus baseert om een betaling als achterstallig te beschouwen. 

Heb je het antwoord gevonden?