U gaat Smovin gebruiken om uw verhuurd vastgoed te beheren? In dit artikel vindt u belangrijke informatie over hoe u uw panden, contracten en de gegevens van uw huurders correct kan toevoegen aan de applicatie. 

Voor problemen of vragen tijdens het gebruik van de applicatie, staat het hele Smovin-team tot uw beschikking. We staan u met veel plezier bij via de chat in de applicatie, die vindt u rechts onderaan in uw scherm. 

De belangrijke onderdelen van de applicatie

 • Het Dashboard geeft u een overzicht van de stand van zaken van uw portefeuille. 

 • Uw Taken geven alle acties weer waarvoor een beslissing moet genomen worden. Hier kan u bijvoorbeeld betalingsherinneringen sturen naar uw huurders. 

 • Uw Portefeuille geeft u een volledig overzicht van uw panden, contracten en huurders. Hier vindt u ook alle informatie terug per pand, contract of huurder.  

 • Bij uw Beheer vindt u alle financiële informatie en de communicatie opgeslagen in de applicatie. 

 • Uw Adresboek maakt het mogelijk om informatie over uw huurders makkelijk terug te vinden of de wijzigen. 

Wat kunt u in de applicatie invoeren? 

 • Alle panden in uw vastgoedportefeuille en de informatie van de eigenaren. 

 • Uw huurcontracten en de informatie van uw huurders. 

 • Uw bankrekeningen waarop de huurgelden worden betaald. 

 • Uw documenten die te maken hebben met uw panden, contracten en huurders.

 • Uw kosten en uw meterstanden

 • Notities of gebeurtenissen die u wil opnemen in de historiek van uw contract of pand

Uw vastgoed toevoegen aan de applicatie: Om te beginnen voegt u uw vastgoed toe aan de applicatie. In de applicatie zijn er 2 soorten vastgoed: 

 • Panden verwijzen naar de entiteiten die u verhuurd. Dit kan een huis of een appartement zijn maar ook bijvoorbeeld een kamer in een co-housing of een kot. 

 • Gebouwen maken het mogelijk om verschillende panden te groeperen. 

Als u dus één huis heeft dat bestaat uit 3 appartementen, dan voegt u dus 1 gebouw toe met daarin 3 panden.

Contracten en huurders toevoegen:

Wanneer u een huurcontract en de bijhorende huurder(s) toevoegt aan uw Smovin account, zal de applicatie enkele acties uitvoeren: 

 • De applicatie creëert automatisch een verschuldigd bedrag gelijk aan de huur en eventuele kosten voor de lopende maand. Hierdoor ontstaat er altijd een negatief saldo voor een contract dat wordt toegevoegd. Wanneer u de huur voor de lopende maand al ontving, kan u dit later in de applicatie aangeven. 

 • De applicatie gaat nakijken of de huidige huur geïndexeerd kan worden. Als dit het geval is dan wordt er een indexatie-taak gecreëerd voor dit contract. U kan kiezen om de indexatie meteen uit te voeren of te wachten tot de volgende verjaardag van het contract.  

 • De applicatie gaat ook na of u in de komende weken de mogelijkheid heeft om het contract op te zeggen. Als dit het geval is wordt er een taak gecreëerd en heeft u de mogelijkheid om al dan niet het contract op te zeggen. 

Hoe moet het verder?
U heeft uw eerste panden en contracten toegevoegd aan de applicatie. Om van een volledig vereenvoudigd vastgoedbeheer met Smovin te genieten kan u: 

 • Uw bankrekening(en) koppelen met de applicatie voor een geautomatiseerde opvolging van uw huurinkomsten. 

 • De documenten die te maken hebben met uw vastgoed en uw contracten centraliseren en digitaal opslaan in Smovin zodat u deze altijd bij de hand heeft. 

 • De gegevens in uw adresboek vervolledigen. 

 • Notities en gebeurtenissen toevoegen aan de historiek van uw gebouw, pand of contract. 

Heb je het antwoord gevonden?